Cadouri pentru participanți

731

În cadrul Taberei Spirituale Yoghine de Vacanţă® de la Costinești 2019 pentru persoanele care sunt integrate în Mișcarea Charismatică Teofanice (MCT) se oferă următoarele MATERIALE CADOU:

1) Un CD (pentru a primi acest material cadou este necesar să aveţi o cutie tip casetă cu cheie), un DVD, cartea „Prietenul meu Dumnezeu – pentru persoanele care au minim 11 ștampile pe legitimația MCT simplă;

2) O foaie-formulă – pentru persoanele care au minim 16 ștampile pe legitimația MCT simplă.

3) Un DVD – pentru cei care au 15 ştampile pe legitimaţia MCT extinsă.

4) Un DVD cu filme documentare și artistice tematice – pentru cei care au 19 ștampile pe legitimația MCT extinsă.

5) Un DVD cu filme documentare și artistice tematice – pentru cei care au 25 ștampile pe legitimația MCT extinsă.

6) Un DVD cu filme documentare și artistice tematice – pentru cei care au 30 ștampile pe legitimația MCT extinsă.

Pentru a primi aceste materiale cadou, participanții vor veni cu legitimația specială „Mişcarea Charismatică Teofanică” (simplă sau extinsă). CD-ul, DVD-urile şi cartea se vor oferi numai personal. 

Persoanele care au legitimație MCT pot primi cadou şi CD-ul cu titlul „Despre Logosul Dumnezeiesc.

ATENŢIE! CU EXCEPŢIA CD-ULUI DE LA PUNCTUL 1, TOATE MATERIALELE CADOU SE VOR OFERI FĂRĂ CUTIE TIP CASETĂ CU CHEIE!

Programul este urmatorul:
Sâmbătă 10 august 11:00-12:30   17:00-18:30
Miercuri 15 august 11:00-13:00   17:00-18:30
Vineri 23 august 10:00-12:00   17:30-19:30
Marți 27 august 11:00-13:00   17:30-18:00
Joi 29 august 17:00-18:30
Luni 2 septembrie 18:00-19:00