Exemplificare spirituală cu tema: „Realitatea tainică a Creației și a Manifestării Dumnezeiești privită din punctul de vedere al lui Dumnezeu Tatăl“

Costinești 2017 - Exemplificare spirituală

972

Exemplificarea spirituală cu tema: „Realitatea tainică a Creației și a Manifestării Dumnezeiești privită din punctul de vedere al lui Dumnezeu Tatăl“ se va realiza în zilele de 6 august 2017, 22 august 2017 şi 30 august 2017. Pentru a putea participa sunt necesare minim 11 ştampile pe legitimaţia simplă M.C.T.