Exemplificare spirituală excepțională

830

Exemplificarea spirituală cu tema Realitatea tainică a Creației și a Manifestării Dumnezeiești privită din punctul de vedere al lui Dumnezeu Tatăl se va realiza în zilele de 6 august 2016,  14 august 2016 şi 24 august 2016. Pentru participare sunt necesare minim 11 ştampile pe legitimaţia simplă.