Înscrierile la evenimentul excepțional se vor face în zilele de 28 și 29 august între orele 18:00-19:00 și în zilele de 30 și 31 august între orele 17:30-18:30, la terenul pentru spirale al yoghinilor.
Cei care nu cunosc această locaţie sunt rugaţi să solicite informații suplimentare la numărul de telefon 0241.734.330 (în timpul desfășurării taberei).

Pentru înscriere sunt necesare:
2 fotografii (tip buletin sau format 10/15 cm.). Pe spatele fotografiilor se vor nota datele personale (nume, prenume, oraş, data naşterii). Atenţie! Persoanele care au primit un nume nou prin botez, sunt rugate să îşi treacă atât numele din actul de identitate, cât şi numele de botez.
act de identitate în original (buletin de identitate, carte de identitate sau paşaport).
un formular-tip „Cerere de înscriere” care va fi luat de la organizatori când se vor preda fotografiile şi care va fi completat şi predat organizatorilor când se va ridica legitimația specială de acces la acest eveniment.
Vârsta minimă pentru înscriere este de 18 ani.

La acest eveniment se pot înscrie toate persoanele care doresc aceasta, inclusiv cei care nu au avut acces în anul 2015.

Persoanele care doresc să se înscrie prin intermediari vor trimite o copie a actului de identitate pe care îşi vor scrie numele în clar, vor semna şi vor adăuga menţiunea „Conform cu originalul“, indicând totodată în scris şi care este numele persoanei împuternicite să le înscrie pentru acest eveniment.

La această manifestare vor putea să participe şi persoane din alte ţări, iar traducerea se va asigura în următoarele limbi: franceză, engleză, germană, italiană, maghiară, spaniolă, cehă şi rusă. Pentru aceasta este necesar ca fiecare participant vorbitor al unei alte limbi decât româna să indice la înscriere limba în care doreşte să realizeze audierea.

Accesul la evenimentul din data de 2 septembrie 2018 se va face pe baza unei legitimaţii speciale (fără a fi necesară legitimația de participare în tabără). Pentru persoanele care se înscriu în august 2018 aceasta va fi eliberată în mod gratuit, în ziua de 1 septembrie 2018, între orele 12:00-13:00 și 18:00-19:00, la terenul de spirale al yoghinilor.
Legitimaţia se va putea ridica atât personal, cât şi printr-un intermediar ce va avea o copie după buletinul persoanei pentru care solicită legitimaţia.