Jurnal spiritual

Invitație adresată tuturor celor care au participat la Evenimentul excepţional ce s-a desfășurat în cadrul Mişcării Charismatice Teofanice în data de 2 septembrie 2016

1031

journal

Reamintim pe această cale faptul că, pentru o cât mai profundă obiectivare a transformărilor benefice care au apărut şi care continuă să apară în ființa celor care au participat la Evenimentul excepţional din cadrul Mişcării Charismatice Teofanice, organizat în data de 2 septembrie 2016, este binevenită ținerea unui jurnal individual, în care să fie notate, de către fiecare participant/participantă, toate efectele benefice care sunt observate cu atenție pe întreaga durată a celor 49 de zile ce urmează după acest Eveniment excepțional.

Menţionăm că perioada de observare și conştientizare a efectelor benefice se va încheia în data de 21 octombrie 2016, vineri (dar ultimele ecouri ale acestor efecte vor mai putea fi remarcate ca la trei zile după aceea).

Este, prin urmare, stringent necesar ca toate transformările benefice şi efectele vindecătoare care vor fi observate pe parcursul celor 49 de zile să fie consemnate cu atenție de către fiecare participant/participantă în acest jurnal personal, pe cât posibil la scurt timp după conştientizarea acestora, indicând în scris atât data, cât și intervalul de timp al acestora.

Acest jurnal personal este binevenit să fie completat chiar şi în ultimele 3 zile de după încheierea perioadei de 49 de zile (dacă eventual se mai conștientizează efecte), respectiv în datele de 22, 23 şi 24 octombrie 2016 (sâmbătă, duminică şi luni).

Reamintim pe această cale tuturor participanţilor/participantelor la Evenimentul excepţional din data de 2 septembrie 2016 că, pentru fiecare dintre cei care am fost prezenţi cu acea ocazie, preocuparea constantă pentru conştientizarea şi obiectivarea tuturor efectelor benefice, profund spiritualizante şi vindecătoare care survin în mod specific în fiinţă în această perioadă de 49 de zile reprezintă totodată pentru noi o modalitate spirituală adecvată prin care fiecare dintre noi ne putem manifesta recunoştinţa faţă de Dumnezeu Tatăl, pentru revărsarea Graţiei dumnezeiești ce s-a manifestat în cadrul acestei acţiuni spirituale în mod dumnezeiesc integrate.

Procedând în felul acesta timp de 49 de zile, vom putea astfel conştientiza şi apoi nota într-un mod atent şi sistematic toate efectele benefice resimţite. Astfel fiecare dintre noi putem începe să facem cei „100 de paşi către Dumnezeu“, paşi care pregătesc condițiile propice pentru ca Dumnezeu să facă ulterior pentru noi un Miracol Dumnezeiesc.

Înţelegând aşa cum se cuvine toate aceste aspecte, ne vom putem da seama că doar procedând în felul acesta vom putea beneficia din plin, fiecare dintre noi, de toate acele daruri dumnezeieşti ce sunt de o valoare inestimabilă, ce ne-au fost oferite cu prilejul participării la manifestarea dumnezeiesc integrată din data de 2 septembrie 2016 sau ce ne vor fi oferite ale cărei ecouri pot fi resimţite – într-o anumită măsură –în perioada celor 49 de zile ce urmează.

Reînnoim cu acest prilej şi invitaţia de a trimite neîntârziat, cât mai mulți dintre voi, relatări atât despre vindecări, cât și despre procesele complexe de regenerare fizică, vitală, emoțională, mentală și spirituală pe care le-ați resimţit sau pe care le veți resimți în această perioadă de 49 de zile pe adresa redacţiei site-ului Mişcării Charismatice Teofanice. Sperăm că veți fi capabili/capabile să realizați importanța pe care o are împărtășirea cu toți ceilalți participanți/participante a acestor minuni sau miracole referitoare la procesele de vindecare, mici sau mari, pe care le-ați trăit sau pe care le trăiți și care se petrec după credința și meritele fiecăruia dintre noi. Dincolo de anumite aspecte care prin natura lor rămân tainice și indescriptibile în universul sufletului nostru, oferindu-le pe unele dintre ele într-un mod altruist și celorlalți, contribuim la evidențierea și conturarea, prin astfel de mărturii personale, a dimensiunilor plurivalente ale proceselor vindecării spirituale pe care o prilejuiește participarea la acest Eveniment excepțional ce este o sui generis premieră pe planeta Pământ.

Vă mulţumim anticipat!