Pași către Dumnezeu

0
Pași către Dumnezeu

Am realizat trei acțiuni pregătitoare pentru acest eveniment, care simt că m-au ajutat. În primul rând, am simțit că cele 21 de binecuvântări ale apei integrată în cadrul acestui eveniment m-au ajutat și pregătit într-o anumită măsură. De asemenea, am simțit nevoia să mă autobinecuvântez folosind formula specială oferită de Grieg în vederea comuniunii cu Mahashakti. Am realizat un număr mai consistent de binecuvântări, însă fără să le număr. Tot ca pregătire, începând din iulie anul acesta am început să iau aproape zilnic, cu foarte mici excepții, amestecul de plante medicinale care ni s-a oferit în cadrul acestui eveniment special, urmărind de fiecare dată când l-am luat să am o stare lăuntrică de interiorizare și de conștientizare a efectului terapeutic pe care aceste plante mi-l oferă.

În cadrul acestui eveniment, drept răspuns la consacrare am simțit cum Duhul Sfânt se coboară în ființa mea, de sus în jos, prin creștetul capului. În timpul meditației propriu-zise în Spirală, am început să simt mult mai pregnant că Dumnezeu realizează toată această manifestare prin Duhul Sfânt. Pentru câteva foarte scurte momente am simțit că totul este un joc între Dumnezeu și Duhul Sfânt. Coborârea și prezența Duhului Sfânt în ființa mea mă „smulgea“ într-un început de extaz prin extragerea ființei mele prin creștetul capului, într-un plan pe care nu îl pot descrie sau cuprinde în cuvinte. Aveam senzația și un sentiment destul de clar că nu sunt în timp sau în vreun loc anume.

A urmat apoi etapa în care am simțit să mă dăruiesc și să-i dăruiesc lui Dumnezeu atât tulburările cu care mă confrunt, cât și toată ființa mea, însă la foarte scurt timp după această intenție a mea lăuntrică, ceva din interior m-a ghidat că trebuie să îmi accept cu totul în liniște și seninătate toate tulburările, defectele și toate cele cu care mă mai confrunt deocamdată. În continuare eram ghidată în forul meu lăuntric cum se realizează această acceptare, și anume prin deschiderea și raportarea la și în inima mea, aspect ce se și realiza simultan cu această ghidare tainică interioară, pe care am perceput-o ca venind chiar din inima mea.

În mine s-a instalat tot mai mult liniștea și ușurarea. Simt că aceste stări au venit și pe fondul abordării mele din cadrul acestui eveniment, caracterizat de faptul că nu am venit cu niciun fel de așteptare, ci doar ca să mă abandonez în ființa lui Dumnezeu, prin intermediul Ghidului meu spiritual, Grieg.

Meditația a continuat cu o aspirație tot mai mare și un abandon față de și în ființa lui Grieg, pe care l-am perceput la un moment dat ca axul ființei mele, fiind plin de o lumină aproape orbitoare și căreia nu îi puteam rezista. Spre finalul meditației am simțit un puternic catharsis în zona inimii și am realizat, de asemenea, că acolo este problema principală și totodată soluția.

În timpul exprimării stării de recunoștință, chiar când rosteam la unison cu Grieg acel text, am simțit intens și emoționant cum Dumnezeu se coboară în fiinţa mea și că El este totul, că viața mea nu este nimic fără El și totodată că stare inimii mele este în momentul de față așa cum este, încărcată cu unele tensiuni și amărăciuni, pentru că nu trăiesc în mod cât mai constant și conștient în Dumnezeu, cu Dumnezeu și totodată şi, într-un mod revelator pentru mine, am înţeles că starea de sănătate a trupului, a minții și fericirea sufletului și a spiritului sunt în strânsă legătură cu cât las sau nu energia vieții să se manifeste liber și pur în și prin mine şi că este necesară redescoperirea relației și legăturii mele intrinseci, intime ca femeie cu Duhul Sfânt.

La un moment dat, în timpul meditației, în inima mea a apărut o aspirație și o rugă simplă adresată lui Dumnezeu pentru toate ființele aflate în cadrul acestui eveniment special, simțind o stare de desprindere și detașare față de necesitățile și aspirațiile mele personale.

Mulțumesc