Podmínky používání

This post is also available in: Română English Magyar Русский

Všeobecné podmínky používání stránek Mișcarea Charismatică Teofanică: miscareacharismatica.ro a subdomén 

 1. Informace o stránce

1.1. Webová stránka MCT/misatv.ro/misa.tv je provozována ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROMOVAREA MEDICINELOR NECONVENŢIONALE

AMN ROMANIA se sídlem v Bukurešti, registrované pod reg. č. 219/PJ/1992, MS-264/14.04.1992, 94/PJ/2004, 80-2/375149, 128/PJ/2007, C.I.F. 9347616, v rámci těchto podmínek dále MCT.

 1. Duševní vlastnictví

2.1 Obsah a zkušenosti s používáním webových stránek MCT jsou vlastnictvím MCT a jsou chráněny rumunskými právními předpisy souvisejícími s autorskými právy a souvisejícími právy. Text zveřejněný uživateli v sekci „Přidat komentář“ se stává vlastnictvím MCT od okamžiku zveřejnění. Za informace a obsah zveřejněný registrovanými uživateli nebo třetími stranami nebo partnery na webových stránkách MCT, odpovídají výhradně ti, kteří tyto informace zveřejnili. Obsah od partnerů na základě uzavřených dohod je identifikován jménem partnera vedle tohoto obsahu, textu nebo obrázku.

2.2. Obsah MCT můžete používat pouze pro osobní použití.

2.3. Akce uvedené níže nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu MCT:

 1. odstranění znaků, které identifikují MCT jako vlastníka autorských práv obsahu;
 2. úprava, publikování, přenos, opakovaný přenos jakýmkoli způsobem nebo formou, jakož i účast na přenosu, prodeji, distribuci materiálů vyrobených reprodukcí, úpravou nebo zobrazením obsahu, pokud k tomu nedostanete náš předchozí písemný souhlas;
 3. reprodukce nebo uložení obsahu, jakož i odeslání tohoto obsahu na jakýkoli jiný web, server nebo jakýkoli jiný způsob uložení informací, pokud má tato činnost komerční účel.

2.4. Je zakázáno používat obsah MCT pro jiné účely, než které jsou výslovně povoleny tímto dokumentem nebo platnými právními předpisy. Žádosti o použití obsahu pro jiné účely, než pro které to tento dokument výslovně povoluje lze zaslat na adresu: tabaraonline2021@gmail.com.

2.5. Pokud se domníváte, že jakýkoli obsah na webu MCT porušuje vaše práva duševního vlastnictví, právo na soukromí, reklamu nebo jiná osobní práva, zašlete e-mail na adresu: tabaraonline2021@gmail.com s podrobnostmi o porušených právech, abyste umožnili správcům MCT jednat v souladu s právními ustanoveními zákona č. 365/2002 o elektronickém obchodu.

 1. Pozastavení přístupu

MCT může bez dalšího oznámení nebo formalit a bez jakéhokoli vysvětlení, pozastavit nebo blokovat váš přístup k obsahu stránky nebo její části.

 1. Změny stránek

MCT si vyhrazuje právo pozastavit, upravit, přidat nebo odstranit kdykoli části svého obsahu. MCT si vyhrazuje právo omezit přístup uživatelů k některému nebo veškerému svému obsahu.

 1. Registrace, hesla a odpovědnosti

5.1. Váš přístup ke službě Newsletter nebo některým nástrojům na stránce vyžaduje vaši registraci pomocí uživatelského jména a hesla. Doporučujeme, abyste toto heslo nikomu nesdělili. MCT nikdy nebude požadovat heslo ve zprávách e-mailem nebo telefonem.

5.2. Bohužel nikdy nelze zaručit, že přenos dat přes internet je 100% bezpečný. V důsledku toho, i přes naše úsilí o ochranu vašich osobních údajů, MCT nemůže zajistit ani zaručit bezpečnost informací, které jste zaslali nám, našim online službám a z nich. Upozorňujeme proto, že jakékoli informace, které nám budou zaslány, budou na vaše vlastní riziko.

 1. Soukromí

6.1 Obecné informace

MCT respektuje vaše soukromí a osobní údaje, které s námi sdílíte při přístupu na tyto stránky. Účelem těchto informací je informovat vás o tom, jaký typ osobních údajů se od vás shromažďuje, jak a kde můžeme tyto informace použít, jak budeme chránit shromážděné informace od vás, kdo má přístup k informacím získaným od vás a jak nepřesnosti v získaných informacích lze opravit.

MISA Sensational TV vyhovuje platným právním předpisům, v tomto případě dvěma normativním aktům, které tvoří legislativní složku o ochraně údajů na úrovni EU: nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a jeho zrušení, směrnici 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a směrnici (EU) 2016/680 o ochraně osobních údajů v souvislosti se specifickými činnostmi prováděnými donucovacími orgány.

Na základě těchto předpisů máte právo na přístup, zásah do údajů, právo nepodléhat individuálnímu rozhodnutí a právo na soud. Máte právo oponovat zpracování vašich osobních údajů a požádat o vymazání údajů. K uplatnění těchto práv můžete adresovat písemnou žádost, datovanou a podepsanou, na adresu: tabaraonline2021@gmail.com.

Sběr dat je za účelem snazšího přístupu k vašemu účtu na MCT nebo informovat uživatele o novinkách, účasti v soutěžích nebo účasti na propagačních kampaních MCT.

Účelem přístupu k datům uloženým ve vašem počítači (cookies) je personalizace zobrazovaného obsahu – například k zachování osobních nastavení každého uživatele, k autentizaci komentářů nebo k vytvoření uživatelských profilů (bez identifikace uživatele nebo konkrétního počítačového zařízení).

Jiné třetí strany, jako například ty, které shromažďují provozní údaje (např. SATI) nebo ty, které patří k sociálním sítím (např. Facebook) integrovaných na stránkách MCT, mohou používat cookies pro účely shromažďování provozních informací nebo umožnění sdílení obsahu s konkrétní sociální sítí.

Uživatelé, kteří nechtějí přístup třetích stran k datům uloženým ve svém počítači (soubory cookie), mohou pomocí nastavení prohlížeče smazat nebo blokovat uvedená data. Abychom našim uživatelům pomohli, uvádíme zde za tímto účelem následující odkazy na tři hlavní prohlížeče na trhu:

– Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

– Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek

– Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs

6.2 Jaké informace shromažďujeme

MCT shromažďuje informace od svých uživatelů třemi způsoby: přímo od uživatele, z hlášení o datových přenosech zaznamenaných servery, které hostují naše stránky, a pomocí cookies.

Informace poskytnuté přímo uživatelem: pokud si vytvoříte účet na MCT, požádáme Vás o Vaše jméno, e-mailovou adresu a další osobní údaje. Tato data mohou být změněna v sekci Váš profil, která se nachází v pravém horním rohu webové stránky a je přístupná po celou dobu užívání portálu. Vámi poskytnuté osobní údaje nebudou sdíleny s žádnou třetí stranou.

Informace z hlášení o datových přenosech serveru: Při návštěvě webové stránky sdílíte určité informace o Vaší straně, jako je IP adresa, čas návštěvy a místo, kde jste se připojili k našemu webu. MCT zaznamenává tyto informace po stanovené časové období. Užíváme služeb externí společnosti zabývající se analýzou přenosu dat – jako například služby poskytované společnostmi Trafic.ro, Google Analytics nebo SATI – Audience Study a Internet Traffic.

Soubory cookie: za účelem personalizace poskytovaných služeb našim uživatelům může MCT používat cookies pro usnadnění vašeho přístupu k vašemu účtu a pro výhody, které toto přináší.

Soubory cookie jsou soubory formátu „.txt“, které vašemu prohlížeči poskytuje webový server a které se ukládají na harddisk vašeho počítače. Používání cookies je běžným standardem i na mnoha jiných důležitých webech, které navštěvujete.

Většina prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Pokud si nepřejete přijímat cookies, můžete upravit nastavení svého prohlížeče, abyste byli upozorněni vždy, když obdržíte cookie, nebo cookies vůbec nepřijímali. Cookies nám umožňují ukládat vaše přístupová hesla a vaše preference, takže je nemusíte znovu zadávat při příští návštěvě tohoto webu.

6.3. Jak chráníme informace, které od vás shromažďujeme.

Vaše důvěra a ochrana Vámi svěřených informací je pro nás naprosto zásadní. MCT nesdílí Vámi svěřené informace se třetími stranami bez vašeho výslovného a předem ustanoveného souhlasu. Veškeré statistiky týkající se datových přenosů pocházejících od našich uživatelů jsou používány pouze jako soubory dat a neobsahují žádné osobní údaje jednotlivých uživatelů.

Váš přístup k některým službám a informacím na webu je chráněn heslem.

Jakmile obdržíme Vámi zaslané informace, ručíme za to, že vynaložíme veškeré úsilí, abychom jim v rámci našich systémů zajistili bezpečnost, v souladu s bezpečnostními normami stanovenými platnými rumunskými právními předpisy.

6.4. Kdo má přístup k Vámi poskytnutým informacím

MCT neposkytne žádné osobní identifikační údaje o svých uživatelích třetím stranám bez předchozího výslovného souhlasu uživatelů.

MCT může zveřejnit osobní identifikační údaje, pokud to vyžaduje zákon, na žádost příslušného orgánu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv a zájmů MCT.

 1. Schválení připomínek

MCT si vyhrazuje právo zamítnout či deaktivovat zveřejněné informace nebo komentáře či informace nebo komentáře zaslané za účelem jejich zveřejnění (bez možnosti opětovné aktivace uživateli), které jsou v rozporu s podmínkami užívání, které jsou mimo předmět hlavního článku nebo které MCT považuje jednostranně za nezákonné, diskriminační, urážlivé, nevhodné nebo jakkoliv neblahé pro image MCT, její partnery nebo třetí strany.

Za obsah zpráv odeslaných ke zveřejnění odpovídá výhradně uživatel. Zveřejňování nebo přenos oznámení či informací prostřednictvím komunikačních platforem poskytovaných MCT podléhá Smluvním podmínkám a proto se určité informace nemusí objevit na platformě MCT, v případě že tyto informace nebyly schváleny některým z jejich administrátorů.

Uživatel není oprávněn odkazovat na jiné uživatele nebo členy MCT, zveřejňovat, nebo zasílat nevyžádané komerční zprávy, zprávy s důvěrnými informacemi, zprávy obsahující viry nebo jiné kódové sekvence, které by se ukázaly jako destruktivní, nebo které by mohly přerušit, poškodit nebo omezit funkčnost MCT, zprávy typu „pyramidová hra“ a jiné, jejichž cílem je podvádění druhých, jakož i jakékoli jiné zprávy obsahující nezákonné, nemorální, hanlivé, výhružné, protiprávní, urážlivé, neslušné texty, které jakkoliv porušují právo duševního vlastnictví nebo jiná práva třetích stran.

 1. Změny smluvních podmínek

MCT si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit, změnit verzi a datum přijetí nových předpisů bez nutnosti vykonání dalších náležitostí. Pokud se současné podmínky změní, MCT Vás bude informovat e-mailem nebo zprávou ve vašem uživatelském účtu user MCT, spolu se zveřejněním odkazu, který odkazuje na novou podobu tohoto dokumentu na první stránce webu. Přístup na web, k vašemu uživatelskému účtu a k využívání našich služeb od okamžiku oznámení nebo zobrazení odkazu týkajícího se změn na první stránce webu znamená, že jste souhlasili s novými podmínkami.