S Bohem, pro Boha, v Bohu, do Boha

This post is also available in: Română English Magyar

Výjimečné duchovní společenství, které vzniklo v roce 2009

Charismatické Teofanické Hnutí je velmi výjimečné duchovní společenství, které bylo založeno učitelem jógy Gregorianem Bivolaru v roce 2009 s mottem „S Bohem, pro Boha, v Bohu, do Boha“. Je určeno upřímným hledačům, kteří usilují o probuzení své duše a objevení Boha jak ve svém vnitřním vesmíru, tak ve všem kolem sebe, čímž je toto hnutí otevřeno všem lidem, kteří cítí intenzivní aspiraci dosáhnout poznání Boha, vstoupit do společenství s tajemnou, všudypřítomnou a vševědoucí Boží bytostí, která zahrnuje celé Stvoření a Projev.

Účastníci tohoto hnutí pravidelně těží z rozsáhlých teoretických výkladů o existenci Boha a Jeho tajemstvích, které jsou koncipovány na základě zjevení a duchovních zkušeností zakladatele tohoto hnutí. Kromě těchto prezentací jsou účastníkům nabízeny nosiče s přednáškami, hudbou nebo dokumenty, stejně jako knihy, určené k tomu, aby uchazečům pomohli otevřít svá srdce hlubšímu, osobnímu vztahu s Bohem.

Silová myšlenka, která oživuje toto duchovní hnutí, je: „Pevně a silně projevuji, ve svém vnitřním vesmíru, intenzivní a božskou aspiraci, která je zdvojnásobena neotřesitelnou vírou v Boha. Tím, že ji takto bez ustání živím, živím i svou duši. Tato aspirace mi každou chvílí pomáhá se čím dál více přibližovat k Bohu.“

Objevování esoterické dimenze křesťanství

Charismatické Teofanické Hnutí je z velké části založeno na zjeveních a učeních Ježíše Krista a nahlíženo z perspektivy, která vede k postupnému objevování esoterické a ohromující dimenze křesťanství. Zvláštní hodnotu mají zjevení o tajemstvích různých božích atributech, které jsou, podle těchto zjevení, nekonečné, vznešené, volné, subtilní energie, které se nacházejí, ve věčnosti, v nekonečné Boží bytosti a jejichž konkrétní frekvence vibrací se nikdy nemění.

Prohlubování vztahu s Bohem

Toto duchovní hnutí si klade za cíl vytvořit dokonalý rámec pro uchazeče, kteří chtějí poznat soubornou syntézu autentické duchovnosti, jakož i realitu stvoření a Božích zákonů, poznání, které umožňuje prohloubit vztah s Bohem. Dalším cílem je i pomoci všem, kdo upřímně usilují přesáhnout čistě formální, dogmatické prosazování náboženského cítění a kdo usilují přímou zkušeností vstoupit do říše ohromujícího poznání tajemné Boží bytosti, aby tito uchazeči mohli uspět v přímém, hlubokém, nepopsatelném a osobnímu vztahu s Bohem, který bude naplněn především láskou.

V tomto smyslu se během setkání organizovaných v rámci Charismatického teofanického hnutí provádí unisono řada meditací, které umožňují prostřednictvím takto získané duchovní zkušenosti, aby se každý vnitřně obohatil a měl stále větší užitek ze všeho, co mu Bůh Otec nabízí.