Ochranná metoda pro přístup na internet

This post is also available in: Română English Magyar Русский Italiano

Kdykoli spouštíme zařízení pro přístup a připojení k internetu 3x se pokřižujeme směrem k němu a pronášíme: „Ve jménu Nebeského Otce, Boha, ve jménu jeho Syna Ježíše a ve jménu Svatého Ducha. Amen.”

Poté, co jsme provedli znamení kříže a vysolovili odpovídající formuli, proneseme dále následující invokaci: „Vyvolávám, tady a teď, s úplnou vírou, pokorou a oprávněnou nadějí projev boží Všemohoucnosti, který okamžitě, naprostným a nepodmíněným způsobem odstraní, po celou dobu této činnosti, jakýkoli ďábelský, satanský vliv, který by mohl působit v tomto nástroji a jeho prostřednictvím. K tomu mi dopomáhej Bůh. Amen. Amen. Amen.” 

Tato exorcistní formule se pronáší 3x. Na závěr této promluvy budeme pokaždé vnímat nepopsatelný stav hlubokého bezpečí a zvláštní boží ochrany.

Než se pak připojíme na internet, věnujeme tento akt Bohu Otci.

Je-li boží odpověď souhlasná, provádíme dále 3 požehnání za použití následující formule:

„Pane Bože, Nebeský Otče, pokorně Tě prosím požehnej energií svého božského požehnání tento nástroj, který používám a prosím Tě odstraň úplně a nepodmíněně, po celou dobu, co ho budu používat, jakýkoli škodlivý, ďábelský a satanský vliv, který by se mohl uplatnit z úkladů toho zlého a podlého, a vylij na něj mým prostřednictvím svou nejvyšší milost. Buď Vůle Tvá! Amen!”