Istennel, Istenért, Istenben, Istenbe vezetően

This post is also available in: Română English Čeština

Egy 2009-ben kezdeményezett spirituális közösség

A Teofánikus Spirituális Mozgalom egy rendkívüli spirituális közösség, amely Gregorian Bivolaru Jógatanár kezdeményezésére jött létre 2009-ben, és amelynek mottója Istennel, Istenért, Istenben, Istenbe vezetően. Azoknak az őszinte keresőknek szól, akik arra törekszenek, hogy felébresszék a lelküket, és felfedezzék Istent belső világegyetemükben és a környezetükben egyaránt, tehát mindazon emberi lények számára nyitott, akik belsőleg erős szellemi törekvést éreznek Isten megismerésére, hogy intenzív egységállapotba kerüljenek Isten Lényével, mely mindenütt-jelenvaló, mindentudó és az egész Teremtést és Megnyilvánulást átöleli.

Ennek a mozgalomnak a résztvevői időről időre kiterjedt elméleti bemutatásokat kapnak Isten létének rejtélyéről, amelyek a mozgalom megalapítójának spirituális kinyilatkoztatásain és tapasztalatain alapulnak. Ezeknek az előadásoknak kiegészítéseképpen a résztvevők CD-ket kapnak ajándékba, amelyen a témával kapcsolatos előadások, zenék, dokumentumfilmek és könyvek találhatók, amelyeknek az a rendeltetésük, hogy megnyissák a részvevőt az Istennel való egyre mélyebb személyes kapcsolódásra.

A mozgalmat átható vezérlő gondolat a következő: „Belső világegyetememben határozott és erős szellemi törekvést, valamint Istenbe vetett töretlen hitet nyilvánítok meg.  Szüntelenül ezt az állapotot táplálva, a lelkemet táplálom. Ez a pillanatról pillanatra megnyilvánított szellemi törekvés segít egyre közelebb kerülnöm Istenhez.“

A kereszténység ezoterikus dimenziójának felfedezése

A Karizmatikus Teofánikus Mozgalom nagymértékben Jézus Krisztus tanításain alapul, azonban olyan nézőpontból, amely fokozatosan a kereszténység ezoterikus és elsöprő dimenziójának felfedezéséhez vezet. Különleges értékük van a különféle isteni attribútumoknak, melyek az erre vonatkozó kinyilatkoztatások szerint olyan emelkedett kifinomult energiák, melyek végtelenek, örökkévalók és ingyenesek, és amelyeknek a rezgési hullámhossza sohasem változik.

Az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése

Ennek a spirituális mozgalomnak a célja, hogy megfelelő keretet teremtsen azoknak a szellemi törekvőknek, akik szeretnék megismerni a hiteles spiritualitásnak, a teremtés valóságának és az isteni törvényeknek egy összetett szintézisét, mely tudás lehetővé teszi az Istennel való kapcsolatunk elmélyítését. Egy másik célja pedig, hogy segítse mindazokat, akik a vallásos érzelem pusztán formális dogmatikus állításain túlmenően arra vágynak és törekszenek, hogy közvetlen tapasztalat által megismerjék Isten lényét, elsöprő és mély átélésben, és így ezek a törekvők fokozatosan mély és szavakkal leírhatatlan, személyes kapcsolatot alakítsanak ki Istennel, mely mindenekelőtt a szeretet által fog beteljesülni.

A Karizmatikus Teofánikus Mozgalom találkozóinak a keretében ennek érdekében egy sor olyan meditációt valósítunk meg, amely az így kifejlesztett spirituális tapasztalat által lehetővé teszi, hogy mindenki belsőleg gazdagodjon, és egyre inkább képes legyen a javára fordítani mindazt, amivel Isten megajándékozza.